Serwis informacyjny

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki opublikował raport z działalności za 2018 rok

Data dodania: środa, 7 sierpnia 2019, autor: nuclear.pl

Na podstawie art. 110 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, z późn. zm.) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przedstawił sprawozdanie z działalności oraz ocenę stanu bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej Polski w 2018 roku.

Andrzej Przybycin, Prezes PAA, fot. PAA
Andrzej Przybycin, Prezes PAA, fot. PAA

Z opublikowanego na stronie PAA raportu można wyczytać iż podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcy Polski byli należycie chronieni przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem promieniowania jonizującego. Żadne zdarzenie radiacyjne - w kraju czy za granicą - nie miało wpływu na zdrowie ludzi, ani stan środowiska naturalnego na obszarze Polski.

W minionym roku Państwowa Agencja Atomistyki kontynuowała przygotowania do realizacji swoich zadań w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Główne zadania w tym obszarze koncentrowały się na przeanalizowaniu i dopracowaniu wewnętrznych procedur służących ocenie dozorowej planowanych w Polsce elektrowni jądrowych. Dzięki takiej pogłębionej analizie, która zakończy się w 2019 roku, Agencja będzie jeszcze lepiej przygotowana do pełnienia roli dozoru jądrowego w programie jądrowym.

Oczywiście PAA kontynuuje również stały nadzór nad tysiącami zastosowań promieniowania jonizującego w medycynie, weterynarii, przemyśle, sektorze usług oraz badaniach naukowych. Priorytetem działań PAA jest zapewnienie bezpieczeństwa radiacyjnego społeczeństwa i środowiska, w tym osób narażonych zawodowo na oddziaływanie promieniowania jonizującego.

W styczniu 2019 roku PAA zmieniła swoją strukturę, w ramach reorganizacji zmienił się podział kompetencji między departamentami. Organizacyjnie rozdzielono wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące (realizowane do tej pory przez Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Departament Ochrony Radiologicznej) od ich kontroli poprzez utworzenie Departamentu Nadzoru i Kontroli odpowiedzialnego za kontrole wszystkich działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz kwestie związane z zabezpieczeniem materiałów jądrowych.

Dodatkowo do dawnego Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego przydzielono zadania związane z koordynacją realizacji programów międzynarodowych. Nowy departament otrzymał nazwę Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych.

W ramach reorganizacji nastąpiło również połączenie Biura Dyrektora Generalnego oraz Departamentu Ekonomiczno-Budżetowego w nowy Departament Budżetowo-Organizacyjny.

Zmiany mają na celu zapewnienie jeszcze większej przejrzystości prowadzonych działań i pozwolą na bardziej sprawne wykonywanie funkcji dozorowych.

Średnioroczne zatrudnienie w PAA w 2018 roku wyniosło 113 osób, w tym 26 inspektorów dozoru jądrowego. Wydatki budżetowe wyniosły 32,9 mln zł, z czego 43,6% stanowiło składkę członkowską z tytułu przynależności Polski do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, 14,3% - prowadzenie kontroli oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące a 28,2% to koszty funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki. Z pozostałych kosztów finansowano zadania służby awaryjnej i krajowego punktu kontaktowego, działającego w ramach międzynarodowego systemu powiadamiania o awariach jądrowych i prowadzenie monitoringu radiacyjnego kraju, realizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz pozostałą działalność.

Raport roczny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za 2018 (.pdf 7,7 MB)


Podziel się z innymi


Komentarze