Serwis informacyjny

TSUE orzekł w sprawie wydłużenia eksploatacji bloków belgijskiej EJ Doel

Data dodania: wtorek, 30 lipca 2019, autor: nuclear.pl

Bloki 1 i 2 belgijskiej elektrowni jądrowej Doel mogą nadal działać, mimo że ustawa przedłużająca ich działanie została przyjęta bez przeprowadzania wymaganych w pierwszej kolejności ocen środowiskowych i konsultacji społecznych, orzekł wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Elektrownia jądrowa Doel, fot. mat. pras.
Elektrownia jądrowa Doel, fot. mat. pras.

Ustawa ograniczająca okres eksploatacji belgijskich reaktorów jądrowych do 40 lat została uchwalona przez rząd w 2003 roku, ale w lipcu 2015 roku przyjęto poprawkę, umożliwiającą firmie Electrabel eksploatację bloków 1 i 2 EJ Doel przez kolejne dziesięć lat, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora. Oznacza to, że blok 1 będzie pracował do 15 lutego 2025 roku, a blok 2 do 1 grudnia 2025 roku.

Na początku października 2015 roku belgijski organ dozoru jądrowego - Federalna Agencja Kontroli Jądrowej (FANC), zatwierdził plan przedłożony przez Electrabel w kwietniu, w którym nakreślono działania, jakie należy podjąć w następnej dekadzie, aby zapewnić ciągłą i bezpieczną eksploatację obu 433 MWe reaktorów wodnych ciśnieniowych w okresie ponad pierwotny 40-letni okres użytkowania. W planie uwzględniono elementy związane z modernizacją i zarządzaniem obiektami starzejącymi się, a także ustalono harmonogram i ustalono priorytety różnych działań. Prace modernizacyjne będą kosztować 700 mln EUR.

Wszelkie odstępstwa od planu działania i harmonogramu muszą zostać zatwierdzone przez FANC, a wszystkie działania określone jako priorytetowe muszą zostać zakończone, zanim reaktory będą mogły rozpocząć eksploatację w wydłużonym okresie. Electrabel musi również przedłożyć raport podsumowujący z czwartego przeglądu bezpieczeństwa z dziesięciolecia przed rozpoczęciem wydłużonej eksploatacji.

Dwa belgijskie stowarzyszenia ekologiczne, Inter-Environnement Wallonie i Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen - wniosły skargę do belgijskiego Trybunału Konstytucyjnego o unieważnienie ustawy, twierdząc, że wydłużenie okresu eksploatacji zostało przyjęte bez oceny środowiskowej i bez konsultacji społecznych. Sprawa została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rząd belgijski w marcu 2018 roku potwierdził zamiar wycofania się z energetyki jądrowej do 2025 roku, zatwierdzając nowy „pakt energetyczny”, który został uzgodniony w grudniu 2017 roku przez czterech ministrów energii Belgii na szczeblu federalnym, brukselskim, walońskim i flamandzkim. Nowa strategia podtrzymuje plan zamknięcia siedmiu działających w Belgii reaktorów jądrowych do 2025 roku. Plan zakłada również inwestycje w energetykę gazową i odnawialne źródła energii, zwłaszcza morskie turbiny wiatrowe, w celu zastąpienia mocy produkcyjnych, które zostaną utracone w wyniku stopniowego wycofywania elektrowni jądrowych.

Źródło: WNN

Tagi


Podziel się z innymi


Komentarze