Serwis informacyjny

Budowa bloku 3 EJ Mochovce zbliża się do mety, wchodząc w ostatnią fazę prób przed załadunkiem paliwa

Data dodania: środa, 17 kwietnia 2019, autor: nuclear.pl

Slovenské elektrárne zakończyły gorące test hydrostatyczne wchodząc tym samym w ostatnią fazę prób odbiorowych przed uruchomieniem bloku 3 w Elektrowni Jądrowej Mochovce. Podczas tych prób największe przedsiębiorstwo wytwarzające energię na Słowacji przeprowadzi wymagane kontrole przedoperacyjne wszystkich ważnych systemów i urządzeń. Wykonanie prób rozruchowych jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu fizycznego i energetycznego.

EJ Mochovce, fot. SE
EJ Mochovce, fot. SE

Po gorących testach hydrostatycznych firma z powodzeniem przeprowadziła również zintegrowany test wytrzymałości i szczelności hermetycznej obudowy bloku 3. Jest to jeden z najważniejszych testów w przygotowaniu do uruchomienia, w którym hermetyczna obudowa była poddana ciśnieniu do 150 kPa (odpowiadające ciśnieniu na głębokości 15 metrów pod wodą) i podczas której zmierzono wytrzymałość ścian i sufitów, jak również ich odporność na wycieki. Obudowa składa się z żelbetowej konstrukcji budynku obiegu pierwotnego o grubości 1,5 metra.

- Uzyskane wyniki testu szczelności hermetycznej obudowy są dwa razy lepsze niż limity ustalone przez jądrowy organ regulacyjny Republiki Słowackiej i są najlepsze ze wszystkich dotychczasowych jednostek typu WWER. Wykazano wysoką wytrzymałość i szczelność hermetycznej obudowy i definitywnie obalono mylące i fałszywe twierdzenia austriackich działaczy antynuklearnych - powiedział Juraj Krasňanský, dyrektor rozruchu.

Testy prowadzono w ramach pięciu podetapów, które obejmowały testy ciśnienia i szczelności obiegu pierwotnego i reaktora przy nominalnych parametrach roboczych, w temperaturze 265°C i ciśnieniu od 0,5 do 19,12 MPa, czyli półtora razy większe ciśnienie niż w czasie pracy. Slovenské elektrárne przeprowadziły także testy funkcjonalne urządzeń obiegów pierwotnego i wtórnego, testy systemów bezpieczeństwa, wentylacji, instalacji elektrycznych, systemów sterowania i innych. Badano również systemy w odniesieniu do warunków skrajnych i porównano wszystkie uzyskane dane z danymi w projektach i dokumentacji powiązanego wyposażenia.

Cały przebieg gorących testach hydrostatycznych był nadzorowany przez Urząd Dozoru Jądrowego Słowacji (sk. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky - ÚJD SR). Krajowy organ regulacyjny wydał wstępną ocenę przeprowadzonych testów i wyda ostateczną opinię po dokonaniu oceny wszystkich wymaganych analiz. Gorące testy trwały półtora miesiąca dłużej niż zaplanowano, głównie z powodu nieplanowanej fałszywej aktywacji systemu przeciwpożarowego.

- Gorący testy udowodniły, że poszczególne systemy bloku współpracują ze sobą zgodnie z projektem, a po zakończeniu prób odbiorowych blok będzie gotowy do przejścia na etap aktywnych testów z paliwem - dodał Juraj Krasňanský.

Późniejsze niż planowano zakończenie gorących testów i opóźnienie prac budowlanych spowodowały konieczność zmiany harmonogramu rozruchu. Kilka prac okazało się znacznie bardziej czasochłonnych. Slovenské elektrárne oczekuje, że 3 blok będzie technicznie przygotowany do załadunku paliwa w lecie 2019 roku.

Zanim ÚJD SR wyda odpowiednie licencje, inne organy administracji państwowej, takie jak Urząd Zdrowia Publicznego, Inspekcja Pracy oraz Korpus Straży Pożarnej i Ratowniczej również będą musiały wydać swoje opinie, co jest procesem wymagającym czasu. Dokładna data uruchomienia zależeć będzie od procesu licencjonowania, na którego przebieg znaczący wpływ będą miały przewidywane przeszkody stron trzecich, w szczególności austriackich organizacji antynuklearnych. Aż 8 miesięcy może upłynąć od momentu gotowości technicznej do załadunku paliwa do rzeczywistej daty załadunku paliwa.

Opóźnienie wpłynie również na całkowity budżet ukończenia bloków 3 i 4, przy szacowanym koszcie 270 mln EUR, co stanowi 5% wzrost całkowitych kosztów. Ten wzrost budżetu zostanie w pełni pokryty przez większościowego udziałowca Slovenské elektrárne - Slovak Power Holding B.V.

Budowa bloków 3 i 4 EJ Mochovce rozpoczęła się w 1986 roku i wznowiona została w 2008 roku po 16-letniej przerwie. Jednostki mają ewolucyjną konstrukcję opartą na ciśnieniowym reaktorze wodnym VVER-440 model V-213 ze zmodernizowanymi systemami bezpieczeństwa, które sprawiają, że jednostki są zgodne z aktualnymi słowckimi i międzynarodowymi normami bezpieczeństwa jądrowego. Moc każdej jednostki wynosi 471 MWe, ale Slovenské Elektrárne planuje ją zwiększyć do 535 MWe. Na budowie pracuje ciągle ponad 3 500 pracowników, z czego dwie trzecie na 3 bloku, a pozostała część na bloku 4. Blok 3 jest zaawansowany w 98,8%, a blok 4 w 84,6%.


Podziel się z innymi


Komentarze