Serwis informacyjny

PAA rozpoczęła symulację oceny wniosku o zezwolenie na budowę elektrowni jądrowej

Data dodania: czwartek, 11 kwietnia 2019, autor: nuclear.pl

W dniu 9 kwietnia 2019 roku Prezes PAA Andrzej Przybycin oficjalnie uruchomił drugi etap projektu ALEP, w którego trakcie zespół PAA przez 3 miesiące przeprowadzi symulację oceny dozorowej i wydania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej. Dwuletni projekt ALEP (ang. Advanced Licensing Exercise Project) jest pionierskim ćwiczeniem zaprojektowanym w PAA, które służy przetestowaniu polskiego systemu oceny spełnienia wymogów bezpieczeństwa przez planowane elektrownie jądrowe.

PAA rozpoczęła symulację oceny wniosku o zezwolenie na budowę EJ, fot. PAA
PAA rozpoczęła symulację oceny wniosku o zezwolenie na budowę EJ, fot. PAA

Symulacja będzie polegała na ocenie specjalnie na ten cel przygotowanego „wirtualnego” wniosku o wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej wraz z wybraną dokumentacją techniczną. Ocena dozorowa zostanie wykonana przez zespół kilkudziesięciu specjalistów PAA w oparciu o przepisy ustawy prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych oraz z zastosowaniem wewnętrznych procedur i instrukcji PAA. W trakcie oceny dozorowej zostanie przeanalizowane i zweryfikowane, czy projektowana elektrownia jądrowa spełnia wymogi bezpieczeństwa jądrowego.

Wyniki przeprowadzonej symulacji zostaną następnie przeanalizowane i omówione ze współpracującymi z PAA międzynarodowymi ekspertami. W ostatnim — trzecim etapie projektu ALEP zostanie przygotowany raport z uzyskanych doświadczeń oraz plan działań doskonalących system dozoru jądrowego. Projekt ALEP jest częścią realizacji strategicznej wizji budowy nowoczesnego urzędu dozoru jądrowego w Polsce.

Obecnie prace przy realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej koncentrują się na przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych do momentu przygotowania Raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i Raportu Lokalizacyjnego. Badania środowiskowe i lokalizacyjne prowadzone są na terenie gmin: Krokowa i Gniewino (lokalizacja „Żarnowiec”) oraz Choczewo (lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino”). Decyzja w sprawie wyboru danej lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowej zostanie podjęta po przeprowadzeniu badań, przeanalizowaniu wyników, niestwierdzeniu wady zasadniczej, ocenie przydatności lokalizacji, w tym z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego, sporządzeniu raportów z oceny oddziaływania na środowisko i lokalizacyjnego, a następnie uzyskaniu wymaganych prawem decyzji administracyjnych.

Prace prowadzone są przez PGE EJ 1 sp. z o.o., spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w celu wskazania lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. Docelowo spółka ma pełnić rolę operatora pierwszej elektrowni jądrowej.

Decyzje o kontynuacji Programu, będą podejmowane w kontekście decyzji administracji rządowej dotyczących kształtu zaktualizowanego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, modelu pozyskania technologii dla elektrowni jądrowej i modelu finansowania inwestycji.

Źródło: PAA, nuclear.pl


Podziel się z innymi


Komentarze