Serwis informacyjny

Bułgaria zaprasza do inwestycji w projekt Belene

Data dodania: czwartek, 14 marca 2019, autor: nuclear.pl

Bułgarska National Electricity Company (NEK) ogłosiła zaproszenie do wyboru inwestora strategicznego na budowę elektrowni jądrowej Belene w pobliżu granicy z Rumunią. Zaproszenie obejmuje również możliwość zainteresowania nabyciem udziałów mniejszościowych w przyszłym projekcie, a także zakup energii elektrycznej z przyszłej elektrowni.

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa

Zaproszenie, opublikowane na stronie internetowej bułgarskiego Ministerstwa Energii, jest następstwem uchwał Zgromadzenia Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 roku oraz Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2018 r. Zgodnie z oświadczeniem dołączonym do zaproszenia, celem zaproszenia jest „przekazanie pewnych informacji wnioskodawcom pragnącym uczestniczyć w procedurze”.

Strona bułgarska weźmie udział w projekcie budowy elektrownii jądrowej Belene z wkładem rzeczowym w postaci aktywów, w tym dostępnego sprzętu, wydanych decyzji, pozwoleń, licencji i innych dokumentów związanych z projektem. Procedura określa szereg warunków w celu „maksymalizacji ochrony interesów majątkowych” strony bułgarskiej.

Zgodnie z oświadczeniem państwo bułgarskie, za pośrednictwem NEK, zastrzega sobie prawo do dominującego głosu przy podejmowaniu decyzji w pewnych kwestiach w ramach kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce celowej. Przewiduje się, że budowa elektrowni zostanie przeprowadzona na zasadach rynkowych i bez zawarcia długoterminowych umów zakupu energii lub zapewnienia jakichkolwiek gwarancji państwowych.

Termin przyjmowania wniosków upływa po dziewięćdziesięciu dniach od daty opublikowania zaproszenia - 11 marca - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Orientacyjny termin zakończenia procedury wynosi 12 miesięcy od daty opublikowania zaproszenia w Dzienniku Urzędowym EU.

NEK jest jednoosobową spółką akcyjną, w 100% własnością Bulgarian Energy Holding. Jego główną działalnością jest wytwarzanie i obrót energią elektryczną.

Najnowsza historia projektu EJ Belene sięga 2005 roku, kiedy to bułgarski rząd zatwierdził budowę zakładu. W następnym roku NEK przyznał Atomstroyexport, spółce zależnej rosyjskiego koncernu Rosatom, kontrakt na budowę dwóch reaktorów o mocy 1000 MWe. Bułgarski rząd odstąpił od projektu w 2012 roku w związku z trudnościami w przyciąganiu inwestorów do projektu.

W czerwcu 2016 r. Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu przyznał Atomstroyexport 620 mln EUR (700 mln USD) tytułem rekompensaty za wyprodukowane już urządzenia, które miały zostać dostarczone do Bułgarii po dokonaniu płatności.

Obecnie w Bułgarii pracują dwa bloki (nr 5 i 6) w elektrowni jądrowej w Kozłoduju, wyposażone w reaktory wodne ciśnieniowe WWER-1000 model V-320 o mocy netto odpowiednio 963 MWe i 1003 MWe. W 2017 roku wyprodukowały one 15 549 GWh energii elektrycznej, co stanowiło 34,29% całkowitej produkcji w kraju.

Bułgaria posiadała 6 pracujących reaktorów o łącznej mocy 3538 MWe, przy czym pod naciskami Unii Europejskiej będące w trakcie modernizacji bloki 1 i 2 zamknięto 31 grudnia 2002 roku. Bloki te zostały przyłączone do sieci w latach 1974 i 1975. Ponadto na koniec 2006 roku zamknięto kolejne bloki, tj. 3 i 4.

Źródło: World Nuclear New, nuclear.pl


Podziel się z innymi


Komentarze