Serwis informacyjny

Nowe stacje TDPMS3 w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Data dodania: piątek, 19 października 2018, autor: nuclear.pl

Od kilku lat Państwowa Agencja Atomistyki korzysta z nowego typu stacji pomiarowych wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (TDPMS3). Nowe stacje mają powiększyć liczbę punktów, w których prowadzony jest ciągły, automatyczny monitoring radiacyjny

Rozkład mocy dawki promieniowania gamma w Polsce
Rozkład mocy dawki promieniowania gamma w Polsce

Pierwsze, prototypowe egzemplarze tych stacji zostały wyprodukowane pod koniec 2015 roku. W sieci nadzorowanej przez PAA działają już cztery tego typuurzdzenia - w Kielcach, Suwałkach, KAtowicach i Częśtochowie.

Kolejne 11 stacji, z usprawnieniami wprowadzonymi w wyniku doświadczeń zebranych w trakcie użytkowania pierwszych egzemplarzy, działa na stanowiskach testowych w Warszawie. W sieci PAA działa także 13 stacji starego typu (PMS). Były one instalowane w Polsce w latach 90. ubiegłego stulecia, a w latach 2005-2007 przeszły gruntowną modernizację. W najbliższych latach planowana jest rozbudowa całej sici łącznie do 43 stacji, włączając w to stacje typu PMS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stacje podstawowe wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, do których należy m.in. rozbudowana sieć stacji nadzorowanych przez PAA, powinny być w stanie zmierzyć 15% wzrost mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania jonizującego H*(10) spowodowany pojawieniem się w środowisku izotopów pochodzenia sztucznego. Tego rodzaju wzrost nalezy wyraźnie odróżnić od naturalnych wahań tła promieniowani, wśród których najbardziej widoczne są którtkotrwałe podwyższenia H*(10) typowe dla opadów deszczu. Są one spowodowane wymywaniem z górnych warstw atmosfery cząsteczek pyłów i areozoli, do których przyczepione są izotopy pochodzące z naturalnych szeregów promieniotwórczych, głównie radonu RA-222 z szeregu uranowo-radowego.

Aby zrealizować swe zadania, nowe stacje TDPMS3 są wyposażone w bardzo czułe detektory spektometryczne NaI(TI) o dużej objętości (fi. 3"x3"), które rejestrują widmo promieniowania gamma w zakresie energii od 35 do 3000 kcV oraz dwa liczniki Geigera-Muellera (GM) - dla niskiego i wysokiego zakresu mocy dawki. Oprócz tego w skład stacji wchodzi sonda sonda meteorologiczna, któa rejestruje m.in. wysokość opadu deszczu (równoważnika wodnego), ciśnienie atmosferyczne, wilgotność i temperaturę otoczenia, a także prędkość i kierunek wiatru. Dzięki temu można weryfikować poprawność wskazań przyrządów dozymertycznych w zmiennych warunkach atmosferycznych.

źródło: Rafał Dąbrowski, Tomasz Dudek - Biuletyn "Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna" - Numer 3/2018


Podziel się z innymi


Komentarze