Serwis informacyjny

MAEA podkreśla rolę energetyki jądrowej w walce ze zmianą klimatu

Data dodania: środa, 19 września 2018, autor: nuclear.pl

- Energia jądrowa może istotnie przyczynić się do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu, dostarczając jednocześnie coraz większe ilości energii elektrycznej potrzebnej do globalnego rozwoju gospodarczego - czytamy w najnowszym raporcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa

Opublikowany w zeszłym tygodniu raport "Climate Change and Nuclear Power 2018" został zaktualizowany w stosunku do ostatniego raportu opublikowanego w 2016 r. o najnowsze informacje naukowe i analizy dotyczące związku między produkcją energii a zmianą klimatu.

Porozumienie podpisane w Paryżu w sprawie zmiany klimatu, którego celem jest utrzymanie wzrostu globalnej temperatury w tym stuleciu znacznie poniżej 2ºC, a także dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury do poziomu poniżej 1,5ºC zostało przyjęte w grudniu 2015 roku podczas 21. konferencji stron (COP21). Konwencja ramowa Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) odbyła się w Paryżu a porozumienie weszło w życie w listopadzie 2016 roku.

- Ten scenariusz wymaga znacznego zwiększenia skali wszystkich czystych technologii niskoemisyjnych, takich jak energia jądrowa, a zapotrzebowanie na energię elektryczną prawdopodobnie wzrośnie gwałtownie w nadchodzących latach, ponieważ kraje potrzebują więcej energii na rozwój. Jeśli rozwój energetyki jądrowej nie będzie postępował zgodnie z tym scenariuszem, inne technologie mogą nie wypełnić luki - i możemy nie sprostać naszym celom klimatycznym - powiedział wicedyrektor generalny MAEA Mikhail Chudakov.

Produkcja i wykorzystanie energii odpowiada za prawie dwie trzecie całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG), przyczyniając się w znacznym stopniu do zmiany klimatu. MAEA zauważa, że około 70% światowej energii elektrycznej jest obecnie wytwarzane poprzez spalanie paliw kopalnych. Aby osiągnąć cele klimatyczne do 2050 roku, 80% produkcji energii elektrycznej będzie musiało pochodzić ze źródeł niskoemisyjnych.

- Jako źródło energii na dużą skalę, energia jądrowa może znacząco przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych - czytamy w najnowszym raporcie. - Energia jądrowa pozwoliła uniknąć znacznej emisji CO2 w ostatnich dziesięcioleciach Wobec braku energii jądrowej i przy założeniu, że technologie oparte na paliwach kopalnych wytwarzają odpowiednią ilość energii elektrycznej zgodnie z ich historycznymi udziałami w miksie elektroenergetycznym, emisje CO2 byłyby znacznie wyższe - zauważono w raporcie. MAEA szacuje, że produkcja energia w elektrowniach jądrowych w latach 1970-2015 uniknęła emisji około 68 gigaton CO2.

W nowym raporcie MAEA stwierdzono, w jaki sposób "wysiłki przemysłu jądrowego w celu sprostania wyzwaniom związanym z większym wykorzystaniem energii jądrowej - takie jak zarządzanie odpadami promieniotwórczymi, kwestie bezpieczeństwa i wysokie koszty inwestycji - mogłyby znacznie zwiększyć potencjał źródła niskoemisyjnego, przyczyniając się do łagodzenia zmian klimatu". Takie wysiłki, jak zauważono, obejmują "postęp w rozwoju składowisk odpadów jądrowych, rozwój reaktorów z pasywnymi systemami bezpieczeństwa, rozwój reaktorów, które generują mniej odpadów oraz wprowadzanie alternatywnych modeli finansowania budowy reaktorów".

MAEA wyraziła nadzieję, że raport "wniesie użyteczny wkład w dyskusje decydentów uczestniczących w forach, w tym UNFCCC, która zapewnia międzynarodowe ramy walki ze zmianami klimatu".

W osobnej publikacji z zeszłego tygodnia - zatytułowanej "Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the period up to 2050" MAEA ostrzegła, że moce produkcyjne w elektrowniach jądrowych będą się zmniejszać, wobec wycofywania starych reaktorów i zmaganiem się przemysłu jądrowego ze zmniejszoną konkurencyjnością.

W scenariuszu wysokiego rozwoju energetyki jądrowej, MAEA przewiduje, że potencjał produkcyjny w zakresie energii jądrowej osiągnie poziom 511 GWe do 2030 roku i 748 GWe do 2050 roku. Stanowi to wzrost o 30% w stosunku do obecnego poziomu w 2030 roku i 90% wzrost zdolności produkcyjnej do 2050 roku. W scenariuszu niskiego rozwoju przewiduje się spadek moc elektrowni jądrowych w 2030 roku do wysokości 352 GWe oraz nieznaczny wzrost do 356 GWe w 2050 roku.

Źródło: WNN


Podziel się z innymi


Komentarze