Serwis informacyjny

Pozytywny sygnał dla przyszłych inwestycji jądrowych w UE

Data dodania: czwartek, 12 lipca 2018, autor: nuclear.pl

W dniu dzisiejszym Sąd Europejski działający przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o odrzuceniu złożonej przez Austrią, przy wsparciu Luxemburga, skargi przeciwko zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy państwa na budowę dwóch bloków elektrowni jądrowej Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii. Sąd stwierdził, że Komisja "nie popełniła błędu", przyjmując stanowisko Wielkiej Brytanii, że budowa elektrowni leży w interesie brytyjskiej opinii publicznej.

Array
Array

W październiku 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła pomoc, którą rząd brytyjski planował wprowadzić na rzecz budowy projektu Hinkley Point C. Pomoc ta, dla spółki zależnej EDF Energy, NNB Generation, składa się z trzech części. Po pierwsze, kontrakt różnicowy, która ma na celu zapewnienie stabilności cen sprzedaży energii elektrycznej i zagwarantowanie odszkodowania w przypadku wcześniejszego wyłączenia zakładu. Po drugie, porozumienie między inwestorami NNB Generation a brytyjskim sekretarzem stanu ds. energii i zmian klimatu, które gwarantuje rekompensatę w przypadku wcześniejszego wyłączenia bloków z przyczyn politycznych. Po trzecie, gwarancje kredytowe Wielkiej Brytanii na obligacje, które mają zostać wyemitowane przez NNB Generation, w celu zapewnienia terminowej spłaty kapitału i odsetek kwalifikowanych, do maksymalnego poziomu 17,0 mld GBP (22,5 mld USD). KE uznała, że pomoc jest zgodna z rynkiem wewnątrzwspólnotowym.

Austria złożyła pozew w Sądzie Europejskim w dniu 6 lipca 2015 r. w celu stwierdzenia nieważności decyzji KE. Zapowiadając złożenie pozwu, austriacki kanclerz Werner Faymann powiedział, że energia jądrowa "nie jest innowacyjną technologią i dlatego nie jest warta dotacji". - Pomoc państwa ma na celu wspieranie nowych i nowoczesnych technologii, które leżą w ogólnym interesie wszystkich krajów UE, a to w żaden sposób nie dotyczy energii jądrowej - dodał. Austria sprzeciwiała się w szczególności wnioskowi KE, że pomoc państwa przyczynia się do promowania przemysłu.

Decyzja Trybunału o podtrzymaniu zatwierdzenia przez Komisję Europejską pomocy udzielonej przez rząd Wielkiej Brytanii może być postrzegana jako dobra wiadomość dla wszystkich państw członkowskich UE, które rozważają budowę nowych projektów jądrowych, ponieważ wysyła ona pozytywny sygnał dla przyszłych inwestycji jądrowych w UE.

W tym kontekście FORATOM przypominał prawo państw członkowskich UE do wyboru energii jądrowej jako części ich miksu energetycznego i faworyzowania długoterminowych inwestycji w energetykę jądrową, zgodnie z celami traktatu Euratom, w szczególności z art. 2 lit. c) który stanowi, że UE "ułatwia inwestycje i zapewnia, w szczególności poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do podejmowania działalności, ustanowienie podstawowych instalacji niezbędnych do rozwoju energii jądrowej we Wspólnocie".

FORATOM docenił również niezbędną rolę rządu Wielkiej Brytanii w procesie i jego zaangażowanie w projekt w ramach wspierania energii jądrowej. Wielka Brytania uważa, że energia jądrowa jest kluczowym sposobem zabezpieczenia dostaw energii do kraju i osiągnięcia celów klimatycznych. Oczekuje się, że Hinkley Point C zabezpieczy 7% brytyjskich potrzeb energetycznych, produkując niezawodną, niskoemisyjną i niedrogą energię elektryczną.

Żródło: Foratom, WNN


Podziel się z innymi


Komentarze