Serwis informacyjny

Raport z działalności Prezesa PAA oraz stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2017 r.

Data dodania: czwartek, 12 lipca 2018, autor: nuclear.pl

Państwowa Agencja Atomistyki opublikowała najnowszy Raport z działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Wynika z niego, że w 2017 roku mieszkańcy Polski byli właściwie chronieni przed promieniowaniem jonizującym. Żadne zdarzenie radiacyjne - w kraju czy zagranicą - nie miało wpływu na zdrowie ludzi ani stan środowiska naturalnego na obszarze Polski.

Andrzej Przybycin, Prezes PAA, fot. PAA
Andrzej Przybycin, Prezes PAA, fot. PAA

W minionym roku szczególne znaczenie dla Państwowej Agencji Atomistyki miała kolejna - weryfikacyjna - misja Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego IRRS prowadzona przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Sprawdzili oni, w jaki sposób Polska uwzględniła zalecenia, które zostały nam przedstawione w pierwszej misji przed kilkoma laty. Raport podsumowujący misję potwierdził, że działania polskich instytucji zasługują na szczególne uznanie, ponieważ wszystkie zgłoszone sugestie i rekomendacje zostały wdrożone w systemie krajowego dozoru jądrowego.

Również w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli podkreśla właściwe przygotowanie Państwowej Agencji Atomistyki do pełnienia funkcji dozoru jądrowego na obecnym etapie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Oprócz tych szczególnych wydarzeń, PAA kontynuowała stały nadzór nad tysiącami zastosowań promieniowania jonizującego w badaniach naukowych, medycynie, weterynarii, przemyśle i sektorze usług. Naszym stałym i niezmiennym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa radiacyjnego społeczeństwa i środowiska, w tym osób narażonych zawodowo na oddziaływanie promieniowania jonizującego

Sprawozdanie z działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju zostało sporządzone na podstawie art. 110 ust 13 ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2018 poz. 792). Zgodnie ze zobowiązaniem ustawowym, sprawozdanie zostało przedstawione Prezesowi Rady Ministrów.

Raport roczny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za 2017 r. (12.9 MB)


Podziel się z innymi


Komentarze