Serwis informacyjny

Dyrektor Agencji Energii Jądrowej OECD z wizytą w Polsce

Data dodania: czwartek, 31 maja 2018, autor: nuclear.pl

- Wsparcie renomowanych organizacji międzynarodowych jest kluczowe w procesie przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, a współpraca z agencją ma zasadnicze znaczenie dla realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas rozmowy z Dyrektorem Generalnym NEA OECD Williamem Magwoodem. W spotkaniu, które odbyło się 28 maja 2018 r. w Warszawie uczestniczyła także minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Powstała w 1960 roku OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu, zrzesza 35 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Polska jest członkiem organizacji od 1996 r. i posiada stałego przedstawiciela przy OECD w randze ambasadora. W ramach systemu OECD funkcjonują cztery afiliowane organizacje, w tym Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) oraz Agencja Energii Jądrowej (NEA).

Utworzona przy OECD Agencja Energii Jądrowej NEA skupia obecnie 33 państwa z Europy, obu Ameryk i regionu Azji i Pacyfiku, w których zainstalowano 85% światowej mocy z elektrowni jądrowych.

Odwiedzający po raz pierwszy Polskę William Magwood jest Dyrektorem Generalnym NEA od 2014 r. Był jednym z pięciu komisarzy Komisji Dozoru Jądrowego (ang. Nuclear Regulatory Commission, NRC), mianowanym przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wcześniej, jako Dyrektor ds. Energii Jądrowej w Departamencie Energii USA, zainicjował m.in. współpracę międzynarodową w zakresie rektorów IV generacji (Generation IV International Forum).

Członkostwo w organizacji zapewnia Polsce współpracę na poziomie eksperckim i poznawanie najlepszych światowych praktyk w sektorze jądrowym. To także potencjał do wspólnych działań w zakresie innowacyjności i nowych technologii, takich jak rozwój reaktorów wysokotemperaturowych (HTR).

Wymierną korzyścią dla Polski jest stały dostęp do Banku Danych NEA, dzięki któremu nasze uczelnie i instytucje badawcze zyskały dostęp do unikalnych danych i programów jądrowych pochodzących z ośrodków z całego świata. W ten sposób mogą efektywnie kształtować kadry na potrzeby polskiej energetyki jądrowej. Ze zasobów Banku korzystają m.in.: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Państwowa Agencja Atomistyki, a także Akademia Górniczo-Hutnicza czy Politechnika Warszawska.

W dniu 29 maja Dyrektor Generalny NEA OECD William Magwood odwiedził również Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Spotkaniu w NCBJ przewodniczył pan Andrzej Piotrowski, doradca ministra energii, a udział wzięli także profesor Andrzej Chmielewski, dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz gospodarze - kierownictwo NCBJ z dyrektorem, profesorem Krzysztofem Kurkiem. Prezentacje i rozmowy koncentrowały się wokół perspektyw wykorzystania energii jądrowej w Polsce, ważny jednak był także aspekt międzynarodowy.

Prof. Grzegorz Wrochna, pełnomocnik dyrektora NCBJ, przedstawił prezentację na temat prac nad wykorzystaniem wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR) na potrzeby gospodarki, a przede wszystkim na potrzeby przemysłu chemicznego. Pan dyrektor Magwood z dużym zainteresowaniem przyjął zaprezentowane informacje. W dyskusji plenarnej i kuluarowej podkreślał międzynarodowe znaczenie rozwoju technologii HTR. Projekt budzi duże nadzieje. Badaniami i nowymi technologiami są zainteresowane kluczowe podmioty gospodarcze, a w zaplanowanej jesienią w Warszawie wielkiej konferencji międzynarodowej organizowanej przez prof. Wrochnę weźmie udział kilkuset delegatów ze wszystkich kontynentów.

Z kolei prof. Chmielewski w swoim referacie zwracał uwagę m.in. na znaczenie współpracy IChTJ w ramach projektów europejskich i w ramach współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA). Przypomniał, że spośród 167 krajów członkowskich IAEA, tylko jedna piąta posiada reaktory energetyczne, podczas gdy niemal wszystkie korzystają z technologii jądrowych w medycynie i przemyśle.

Zwieńczeniem spotkania była wizyta gości w reaktorze badawczym Maria i w działającym w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM.


Podziel się z innymi


Komentarze