Serwis informacyjny

Prezes PAA wziął udział w międzynarodowej konferencji urzędów dozoru jądrowego

Data dodania: środa, 21 marca 2018, autor: paa.gov.pl

W dniach 13-15 marca 2018 Prezes PAA, Andrzej Przybycin reprezentował Polskę na dorocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez amerykański urząd dozoru jądrowego NRC (ang. Nuclear Regulatory Commission) w Waszyngtonie.

Andrzej Przybycin, Prezes PAA, fot. PAA
Andrzej Przybycin, Prezes PAA, fot. PAA

Podczas obrad konferencji przedstawiciele PAA uczestniczyli w bilateralnych rozmowach z kierownictwem dozoru amerykańskiego NRC i kanadyjskiego CNSC, których celem było uzgodnienie dalszej współpracy przy wymianie doświadczeń dotyczących licencjonowania i kontrolowania obiektów jądrowych.

PAA prowadzi obecnie we współpracy z zagranicznymi dozorami dwa autorskie projekty zaawansowanego rozwoju kompetencji: OJT (ang. On-the Job-Training) i ALEP (ang. Advanced Licensing Exercise Project). Ich rezultatem będzie nabycie praktycznych kompetencji i doświadczenia przez analityków i inspektorów dozoru jądrowego w PAA.

Coroczna Konferencja Informacji Dozorowej jest największym wydarzeniem organizowanym przez US NRC. Gromadzi ponad 3000 uczestników z ponad 30 państw świata, którzy reprezentują różne grupy interesariuszy dozoru jądrowego: rządy, organizacje przemysłowe, agencje międzynarodowe oraz przedstawicieli społeczeństwa. Dwudniowe spotkanie daje możliwość dzielenia się informacjami i doświadczeniami w zakresie działalności i procesów dozorowych.


Podziel się z innymi


Komentarze