Serwis informacyjny

Andrzej Przybycin powołany na stanowisko Prezesa PAA

Data dodania: środa, 21 marca 2018, autor: nuclear.pl

W dniu 13 marca 2018 r. Prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, na wniosek Ministra Środowiska powołał Andrzeja Przybycina na stanowisko Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Andrzej Przybycin, Prezes PAA, fot. PAA
Andrzej Przybycin, Prezes PAA, fot. PAA

Andrzej Przybycin jest geeologiem, inżynierem ochrony środowiska, ekspertem z zakresu geologii podstawowej, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów oraz koncesjonowania działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Ukończył Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie ze specjalizacją ochrona środowiska w gospodarce.

W dniu 13 marca 2018 roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, w której od 31 marca 2016 roku był pełniącym obowiązki Prezesa. Na stanowisku zastąpił wtedy Janusza Włodarskiego.

Pan Andrzej Przybycin był również w ostatnich latach zastępcą dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, dyrektorem PIG-PIB ds. Państwowej Służby Geologicznej a decyzją Ministra Środowiska od 23 listopada 2015 roku do czasu powołania nowego dyrektora pełnił obowiązki dyrektora PIG - PIB.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Celem działalności Prezesa PAA jest zapewnienie by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.


Podziel się z innymi


Komentarze