Serwis informacyjny

TVO potwierdza podpisanie ugody w sprawie zakończenia projektu Olkiluoto 3 i związanych z tym sporów

Data dodania: środa, 14 marca 2018, autor: nuclear.pl

TVO w komunikacie prasowym potwierdziła informacje, iż podpisała ugodę z konsorcjum firm Areva NP, Areva GmbH i Siemens AG, a także z Areva SA spółką dominującą Areva Group, będącą w 100% własnością państwa francuskiego. Ugoda dotyczy zakończenia projektu Olkiluoto 3 i związanych z nim sporów.

Elektrownia jądrowa Olkiluoto w Finlandii, fot. kallerna
Elektrownia jądrowa Olkiluoto w Finlandii, fot. kallerna

Wejście w życie porozumienia ugodowego podlega pewnym warunkom, które mają zostać uzgodnione jeszcze w marcu 2018 r. Nie jest zatem pewne, że porozumienie o rozliczeniu wejdzie w życie.

Umowa ugody zawiera zobowiązanie Arevy że w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich i kompetentnych zasobów technicznych i ludzkich do ukończenia projektu pozyska niezbędne dodatkowe zasoby od Framatome SAS, którego większościowym właścicielem jest Electricité de France (EDF). Firmy konsorcjum zobowiązały się iż zabezpieczą odpowiednie środki na ukończenie projektu w tym na okres obowiązujących okresów gwarancji.

Strony uzgodniły również kwestie rekompensaty finansowej w wysokości 450 milionów EUR, która zostanie wypłacona TVO w dwóch ratach: w wysokości 328 mln EUR w marcu 2018 r., kiedy porozumienie o rozliczeniu wejdzie w życie. Druga płatność w wysokości 122 mln EUR będzie płatna po zakończeniu projektu nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.

Konsorcjum Areva i Siemens są uprawnieni do otrzymania płatności motywacyjnej, w maksymalnej wysokości 150 milionów EUR, po terminowym ukończeniu projektu do końca 2019 r. W przypadku nieukończenia projektu w tym terminie zapłacą oni TVO kary za opóźnienie w wysokości, która będzie zależna od faktycznego czasu zakończenia projektu i może wynieść maksymalnie 400 milionów EUR.
Porozumienie to aktualizuje również harmonogram prac, zgodnie z którym regularna produkcja energii elektrycznej bloku rozpocznie się w maju 2019 r.

- TVO z zadowoleniem przyjmuje porozumienie, które gwarantuje, że projekt OL3 EPR będzie nadal dysponował niezbędnymi zasobami finansowymi, technicznymi i ludzkimi, tak aby można było ukończyć budowę i pomyślnie uruchomić blok, a także rozwiązuje inne nierozstrzygnięte kwestie. Z niecierpliwością oczekujemy ścisłej współpracy z naszymi partnerami, aby w pełni wdrożyć tę umowę i szybko zrealizować kilka kluczowych etapów projektu prowadzących do rozpoczęcia regularnej produkcji energii elektrycznej - powiedział Jarmo Tanhua, prezes i dyrektor generalny TVO.
W oparciu o aktualny harmonogram projektu, bieżące wydatki inwestycyjne TVO oraz wpływ porozumienia rozliczeniowego, szacuje się że całkowita wartość inwestycji w Olkiluoto 3 wyniesie około 5,5 miliarda EUR. – Rekompensata finansowa a także wszelkie płatności motywacyjne od TVO oraz wszelkie kary należne TVO z powodu dodatkowego opóźnienia w realizacji zamówienia zostaną uwzględnione przy obliczaniu ostatecznego kosztu projektu OL3 EPR – czytamy w komunikacie.


Podziel się z innymi


Komentarze