Serwis informacyjny

Laboratorium Jądrowych Technik Diagnostycznych ICHTJ - koordynatorem dużego projektu regionalnego MAEA

Data dodania: wtorek, 6 lutego 2018, autor: nuclear.pl

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej powierzyła ICHTJ na lata 2018 – 2021 koordynację projektu regionalnego RER1020 “Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems”.

Logo ICHTJ
Logo ICHTJ

Realizacja projektu, w którym uczestniczy 37 krajów: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Litwa, Malta, Czarnogóra, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Mołdawii, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tadżykistan, Macedonia, Turcja, Uzbekistan, będzie się opierała o utworzoną w 2016 roku dużą infrastrukturę badawczą Laboratorium Jądrowych Technik Diagnostycznych (LJTD).

LJTD jest to kompleks laboratoryjny o powierzchni ok. 1200 m2 będący infrastrukturą badawczą o znaczeniu międzynarodowym. Wyposażone jest w system izotopowego badania szczelności, badań radioznacznikowych, systemy gamma spektrometryczne do badań radioznacznikowych, mikroskop elektronowy, spektrometr masowy, XRF etc. Zostało ono otwarte 30 sierpnia 2016 roku w obecności: Dr Andrzeja Przybycina, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki; Dr Józefa Sobolewskiego, Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii; J.E. Ji-in Honga, Ambasadora Republiki Korei; Pana Victora Richeta, Z-cy Radcy ds. Nuklearnych Ambasady Francji; Pana Marcina Wajdy, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego; Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezesa Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej oraz wielu dyrektorów instytutów badawczych i dziekanów wydziałów wyższych uczelni.

Jest jedynym w kraju i jednym z nielicznych w Europie laboratoriów wykorzystujących techniki otwartych źródeł promieniotwórczych w diagnostyce procesów i obiektów przemysłowych. Od daty otwarcia wykonało prace dla przemysłu rafineryjnego na sumę 4,866 mln PLN, dzięki opracowanym własnym metodom diagnostycznym, uznanym przez UDT. Pracownia Technik Jądrowych prowadzi badanie obiektów przemysłowych w zakresie dynamiki przepływów i innych parametrów technologicznych; syntezę nowych radioznaczników o różnych właściwościach fizykochemicznych oraz rozwija procesy hydrometalurgiczne w celu ługowania miedzi i metali krytycznych z rud, koncentratów i odpadów poflotacyjnych dla przemysłu miedziowego przy użyciu radioznaczników.

LJTD jest infrastrukturą dzięki której w sposób znaczący rozwinęła się współpraca polskich chemików z Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, z którym prowadzi trzy wspólne projekty badawcze i oddelegowało do pracy w Dubnej dwoje naukowców. Jeden z nich, dr hab. Andrzej Pawlukojć utworzył bliźniacze do pracowni chemicznych metod syntezy materiałów funkcjonalnych laboratorium w ZIBJ, w którym będzie pracowało kilka osób z Polski, reprezentujących uczelnie i instytuty z Warszawy, Szczecina, Wrocławia i Torunia.

Wchodząca w skład Laboratorium Pracownia Jądrowych Metod Analizy Obiektów Historycznych wykonuje analizy składu pierwiastkowego zabytków historycznych z zastosowaniem instrumentalnej analizy aktywacyjnej (INAA), spektrometrii gamma i rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (XRF) w analizie obiektów zabytkowych i archeologicznych. Laboratorium prowadzi też proces dekontaminacji mikrobiologicznej obiektów papierowych przy wykorzystaniu wiązki elektronów.


Podziel się z innymi


Komentarze