Serwis informacyjny

PAA publikuje raport dotyczący eksploatacji reaktora badawczego MARIA

Data dodania: czwartek, 28 grudnia 2017, autor: paa.gov.pl

Państwowa Agencja Atomistyki opublikowała „Krajowy raport bezpieczeństwa dotyczący zarządzania starzeniem się obiektów jądrowych”, który został przygotowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, operatorem reaktora badawczego MARIA.

Opracowanie i publikacja „Krajowych raportów bezpieczeństwa” (National Assessment) jest pierwszym etapem, przeprowadzanej obecnie w Unii Europejskiej, wzajemnej tematycznej oceny bezpieczeństwaw zakresie zarządzania starzeniem się obiektów jądrowych (Topical Peer Review on Ageing Managment - TPR). Inicjatywa ma przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa tych obiektów. Jednocześnie wspiera państwa Unii Europejskiej w podjęciu decyzji o przedłużaniu okresu ich eksploatacji lub rozpoczęciu przygotowań do likwidacji.

Podobne dokumenty publikują wszystkie państwa Unii Europejskiej, na których terenie są obecne obiekty jądrowe – elektrownie jądrowe i duże reaktory badawcze. W przypadku Polski raport obejmuje zagadnienia związane z eksploatacją reaktora badawczego Maria z w Świerku k/Otwocka. Raport krajowy zawiera opis programu działań podejmowanych w zakresie zarządzania starzeniem się instalacji, identyfikuje kluczowe mocne i słabe strony tego programu oraz pozwala na sformułowanie możliwych działań udoskonalających.

Raporty krajowe zostaną udostępnione na stronie internetowej ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group – Europejska grupa organów regulacyjnych ds. bezpieczeństwa jądrowego) na początku stycznia 2018 r.

Przygotowanie raportu jest działaniem realizującym postanowienia Dyrektywy 2014/87/EURATOM zmieniającej Dyrektywę 2009/71/EURATOM w zakresie przeprowadzania w cyklu 6-letnim wzajemnych, tematycznych ocen bezpieczeństwa obiektów jądrowych (z udziałem przedstawicieli innych Państw Członkowskich i Komisji Europejskiej). W 2018 r. zaplanowane są warsztaty przeglądowe w ramach TPR, a następnie publikacja raportu zbiorczego TPR. Pierwszy przegląd TPR zostanie zakończony sformułowaniem planu działań implementujących wnioski z przeglądu.

National Assessment Report - Ageing Management - Poland (plik PDF, 1.2 MB)


Podziel się z innymi


Komentarze