Serwis informacyjny

ME zleca wykonanie opracowań odnośnie energetyki jądrowej

Data dodania: poniedziałek, 4 grudnia 2017, autor: nuclear.pl

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii opublikował trzy zaproszenia do składania ofert na wykonanie usług, których przedmiotem jest wykonanie ekspertyz dotyczących programu jądrowego.

Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl

Celem pierwszego z opracowań „Miejsce energetyki jądrowej w Europie w świetle regulacji Unii Europejskiej” jest określenie miejsca energetyki jądrowej w Unii Europejskiej na podstawie istniejących regulacji. W ramach zamówienia ma powstać przegląd oraz analiza regulacji oraz innych dokumentów Unii Europejskiej dotyczących energetyki jądrowej. Na podstawie dokonanego przeglądu określone zostanie miejsce energetyki jądrowej w Unii Europejskiej w świetle istniejących regulacji. Powyższe informacje będą przydatne podczas opracowywania i aktualizacji programów i planów rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Celem drugiej pracy „Analiza porównawcza kosztów budowy elektrowni jądrowych na przykładach światowych” jest zgromadzenie danych porównawczych nt. szeroko rozumianych kosztów budowy elektrowni jądrowej oraz próba wyjaśnienia niektórych z rozbieżności i różnic jakie można zaobserwować w publikacjach. Celem opracowania jest dokonanie analizy ogólnodostępnych materiałów, publikacji oraz prezentacji konferencyjnych i zebranie danych nt. szeroko rozumianych kosztów budowy elektrowni jądrowych od momentu podjęcia decyzji o rozwoju projektu/programu do momentu uruchomienia elektrowni. Uzyskane dane powinny zostać poddane analizie porównawczej wraz ze wskazaniem struktury tych kosztów. Ponadto powinno zostać dokonane porównanie i analiza finansowa uwzględniająca zmiany wartości pieniądza w czasie. W ramach projektu wykonawca również skontaktuje się z dostawcami w celu uzyskania niezbędnych danych. Głębokość analiz będzie zależna od zakresu dostępnych danych.

Celem trzeciego projektu „Porównanie charakterystyk czterech wybranych reaktorów generacji III/III+” jest zebranie podstawowych, literaturowych danych nt. wybranych technologii. Dokonanie ich analizy oraz porównania w celu wskazania kluczowych cech charakterystycznych. W ramach ekspertyzy dokonany zostanie opis technologii reaktorów jądrowych: EPR, AP1000, ABWR oraz CANDU 6 oraz ich porównanie. Wszystkie prace zostaną wykonane na podstawie ogólnodostępnych danych, przy czym na wniosek Zamawiającego możliwe jest wystąpienie do dostawców z prośbą o udzielenie stosownych informacji.

Wszystkie opracowania mają zostać przygotowane w formie raportu podsumowującego zgromadzone dane oraz przeprowadzone analizy oraz w postaci prezentacji. Termin składania ofert mija 8 grudnia 2017 r. do godz. 15:00.


Podziel się z innymi


Komentarze