Serwis informacyjny

Prezes PAA uczestniczył w spotkaniu WENRA

Data dodania: piątek, 27 października 2017, autor: paa.gov.pl

W dniach 25-26 października, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin wziął udział w spotkaniu plenarnym Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA odbywającym się w Holandii.

Andrzej Przybycin, po. Prezesa PAA, fot. PIG-PIB

Szefowie urzędów dozoru jądrowego omawiali szereg zagadnień związanych z bieżącymi pracami stowarzyszenia, szczególnie harmonizacją wymogów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych oraz wymianą doświadczeń i wniosków z bieżącej działalności regulacyjnej wobec tych obiektów.

W trakcie spotkania Prezes PAA przedstawił istotne kwestie dotyczące działalności dozoru jądrowego w 2017 roku. Podkreślił, że zarówno misja weryfikacyjna IRRS (Zintegrowany Przegląd Dozoru Jądrowego) jak i misja ARTEMIS (Zintegrowany Przegląd Postępowania z Wypalonym Paliwem Jądrowym i Odpadami Promieniotwórczymi), które zostały przeprowadzone w Polsce przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, wykazały, że krajowy dozór jądrowy jest dobrze przygotowany do pełnionych zadań.

WENRA (Western European Nuclear Regulators Association), w której Polska ma status obserwatora, grupuje szefów urzędów dozoru jądrowego państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających elektrownie jądrowe oraz Szwajcarii (łącznie siedemnaście państw). Celem działalności stowarzyszenia jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i innych obiektów jądrowego cyklu paliwowego (przede wszystkim związanych z gospodarką wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi).

Tagi


Podziel się z innymi


Komentarze