Serwis informacyjny

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Data dodania: poniedziałek, 17 lipca 2017, autor: nuclear.pl

Państwowa Agencja Atomistyki wydała nowe zalecenia organizacyjno-techniczne dotyczące Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Ostrzeżenie przed promieniowaniem, fot. Portal nuclear.pl

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935).

Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do kwestii zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych ze szczególnym uwzględnieniem zamkniętych źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem transportu. Jednakże zawarte w nim zalecenia mogą też znaleźć zastosowanie w przypadku zabezpieczenia innych substancji promieniotwórczych z wyjątkiem materiałów jądrowych, przy czym wyłączenie powyższe nie dotyczy źródeł promieniotwórczych zawierających izotop promieniotwórczy Pu-239 (Pluton-239).

Zawarte w dokumencie zalecania mogą być wykorzystane przez podmioty, uczestniczące w procesach związanych ze źródłami promieniotwórczymi, takie jak: projektanci, producenci (zarówno źródeł promieniotwórczych, jak i urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze), dostawcy, użytkownicy oraz zarządzający źródłami wycofanymi z eksploatacji.

Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych - Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (plik .pdf - 1,21 MB)


Podziel się z innymi


Komentarze