Serwis informacyjny

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych - nabór wniosków na 2017 rok

Data dodania: czwartek, 16 marca 2017, autor: nuclear.pl

PGE EJ 1 w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych rozpoczęła kolejny nabór wniosków. Budżet Programu na 2017 rok został ustalony na poziomie 2 mln PLN. Program został zainaugurowany 16 listopada 2015 roku.

Proponowane przez PGE lokalizacje elektrowni jądrowej, fot. Portal nuclear.pl

Jak podała PGE EJ1, od dnia 9 marca 2017 roku obowiązuje nowy Regulamin PWRGL, który określa zasady naboru i finansowania projektów. Nowo obowiązujący Regulamin wraz ze wzorem formularza wniosku, dostępny jest na stronie internetowej Spółki PGE EJ1 (www.pgeej1.pl) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie oraz Krokowej, gdzie też należy składać wnioski.

Projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to największe po 1989 r. przedsięwzięcie inwestycyjne w naszym kraju. Za jego realizację odpowiada specjalnie powołana w tym celu Spółka PGE EJ 1. Oprócz zarządzania przedsięwzięciem od strony biznesowej, strategicznym zadaniem firmy jest również budowanie i utrzymanie wysokiego poparcia dla energetyki jądrowej oraz bliska współpraca z gminami objętymi działaniami inwestycyjnymi. Spółka prowadzi regularne działania edukacyjno-informacyjne na tych terenach. Wspiera również wartościowe i istotne dla społeczności lokalnej inicjatywy.

- Bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców i władz gmin lokalizacyjnych w procesy decyzyjne związane z dystrybucją środków pieniężnych, rozwija otwarte i partnerskie relacje między Spółką, a przedstawicielami środowiska lokalnego - podano w komunikacie.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych to kolejny krok w kierunku umacniania dobrosąsiedzkich stosunków między inwestorem, a władzami gmin lokalizacyjnych. To również potwierdzenie kluczowej roli, jaką pełnią relacje ze społecznością lokalną w strategii Spółki. Celem Programu jest stworzenie sprawnego modelu finansowania projektów z zakresu: działań edukacyjno-informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz innych inicjatyw istotnych dla społeczności lokalnej. Program jest kontynuacją założeń zawartych w Porozumieniu o Współpracy podpisanym w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami gmin lokalizacyjnych oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

Ze wsparcia finansowego w ramach projektu mogą korzystać władze, mieszkańcy i organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych oraz – przy projektach z zakresu rynku pracy – władze powiatów puckiego i wejherowskiego. Zgłaszane inicjatywy będą oceniane przez Radę Konsultacyjną, złożoną z przedstawicieli Spółki, przedstawicieli władz samorządowych województwa pomorskiego, urzędów powiatu puckiego i wejherowskiego oraz władz i mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa. Zadaniem Rady jest opiniowanie i rekomendowanie zarządowi Spółki PGE EJ1 tych projektów, które spełniają wymogi formalne oraz założenia programu.

Przyjęcie Programu pozwala na określenie ram organizacyjnych i prawnych dla transparentnej dystrybucji środków finansowych.


Podziel się z innymi


Komentarze