Serwis informacyjny

Ponad 5 mln zł pochłonął do tej pory program jądrowy

Data dodania: wtorek, 7 marca 2017, autor: RynekInfrastruktury.pl

- Zważywszy na zaawansowanie Programu polskiej energetyki jądrowej, administracja rządowa realizuje swoje obowiązki w sposób aktywny i profesjonalny - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister energii, Andrzej Piotrowski.

Proponowane przez PGE lokalizacje elektrowni jądrowej, fot. Portal nuclear.pl

Jak czytamy w portalu RynekInfrastruktury.pl, interpelacja posłanki Moniki Rosa z Klubu Poselskiego Nowoczesna zawierała szereg pytań na temat programu jądrowego i jego zaawansowania. Odpowiadający z upoważnienia ministra energii, wiceminister Piotrowski uspokajał, że program prowadzony jest w sposób rzetelny i skrupulatny. - Administracja rządowa realizuje swoje obowiązki w sposób aktywny i profesjonalny, co zostało potwierdzone w Sprawozdaniu z realizacji PPEJ, przyjętym 14 października 2016 r. - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Jak dodaje, przygotowania do realizacji planu zostały pozytywnie ocenione przez misję Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) przeprowadzoną przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. - Wskazuje na to fakt, że zakres i kierunek realizowanych prac jest zgodny z dobrymi praktykami i zasadami promowanymi przez tę międzynarodową organizację - napisał Piotrowski w odpowiedzi.

- Program polskiej energetyki jądrowej podlega okresowym aktualizacjom (co 4 lata), co pozwala na regularną weryfikację jego założeń, harmonogramu i danych o kosztach jego realizacji. Co dwa lata natomiast Minister Energii jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Ministrów Sprawozdania z jego realizacji - dodał.

Zapytany o koszty, poniesione na rzecz realizacji tego programu, wiceminister zaznacza, że wykorzystano już ponad 5 mln zł. - Zgodnie z przyjętym Programem instytucje publiczne wydatkowały w latach 2014-2016 ze środków rezerwy celowej, przeznaczanych na jego realizację, kwotę 5,3 mln złotych - czytamy w portalu RynekInfrastruktury.pl.

W zapytaniu poselskim poruszony został również temat wynagrodzenia prezesa spółki PGE EJ, realizującej elektrownię jądrową. Jak dowiadujemy się z odpowiedzi, wysokość gratyfikacji dla szefa inwestorskiej spółki zależy wyłącznie od decyzji Polskiej Grupy Energetycznej. - Aktualnie Zarząd Spółki działa w składzie dwuosobowym, tj.: Krzysztof Sadłowski - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu oraz Paweł Zaręba - Wiceprezes Zarządu, co oznacza jego zmniejszenie o jedną osobę. Obydwu powołań dokonano w dniu 22 lipca 2016 r., przy czym wynagrodzenie obecnego p.o. Prezesa Zarządu jest około 15 % niższe niż jego poprzednika - napisał Piotrowski w odpowiedzi.

Źródło: Emilia Derewienko, RynekInfrastruktury.pl


Podziel się z innymi


Komentarze