Serwis informacyjny

Ekologiczna perspektywa prędkich neutronów

Data dodania: wtorek, 6 grudnia 2016, autor: nuclear.pl

Zwiększa się liczba krajów, stawiających na niskoemisyjne źródła energii. Jest to związane z koniecznością redukowania poziomu emisji gazów cieplarnianych dla osiągnięcia celów Paryskiego porozumienia klimatycznego. Takimi źródłami poza OZE, czyli farmami wiatrowymi, fotowoltaicznymi czy hydrogeneracją jest także energetyka jądrowa.

Elektrownia jądrowa Biełojarsk, fot. rosenergoatom.ru
Elektrownia jądrowa Biełojarsk, fot. rosenergoatom.ru

Przy tym najbardziej ekologicznymi dzisiaj są technologie reaktorowe czwartej generacji, wprowadzające możliwość zamykania jądrowego cyklu paliwowego. Przykładem są reaktory na prędkich neutronach, projektowanie których obecnie trwa w kilku krajach.

Jedynym krajem, który ma 35 lat przemysłowego wykorzystania reaktorów prędkich jest Rosja. W 1973 roku został oddany do użytku pierwszy reaktor typu BN 350 w Kazachstanie. Oprócz produkcji energii elektrycznej, energia termiczna reaktora była wykorzystywany dla odsalania wód Morza Kaspijskiego. Reaktor został wycofany z eksploatacji w 1998 roku. W 1980 roku został podłączony do sieci w elektrowni w rosyjskim Biełojarsku zmodyfikowany reaktor BN 600 o dużej mocy i jest dotychczas eksploatowany. Od sierpnia 2016 r. został włączony natomiast nowoczesny reaktor BN 1200, który działa obecnie na 100% mocy ustalonej.

- Głównym powodem zainteresowania reaktorami prędkimi jest ich zdolność powielania paliwa. W każdym reaktorze nierozszczepialny izotop U-238 przekształcany jest w rozszczepialny Pu-239. Kolejnym powodem zainteresowania reaktorami prędkimi jest ich zdolność do pracy w zamkniętym cyklu paliwowym - powiedział sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego Wojciech Głuszewski. Zamknięcie cyklu paliwowego pozwala na zrealizowanie długoterminowych celów po utylizacji wypalonego paliwa jądrowego oraz odpadów promieniotwórczych.

Ekologiczną perspektywę użycia reaktorów prędkich przedstawił też akademik RAN, przedstawiciel rosyjskiego instytutu badawczego radiologii i agroekologii Rufolf Aleksachin. - Oddziaływanie środowiskowe jest kluczowym czynnikiem oceny perspektyw przemysłowego użycia technologii jądrowych. Reaktory prędkie, oprócz oczywistego wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych, całkowicie eliminują możliwość awarii, podobnych tym w elektrowniach w Czarnobylu lub Fukushimie - powiedział naukowiec.


Podziel się z innymi


Komentarze