Serwis informacyjny

Sukces ICHTJ podczas 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2016

Data dodania: piątek, 21 października 2016, autor: ichtj.waw.pl

W dniach 10 - 12 października 2016 roku odbyła się X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016. Wydarzenie to miało miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP oraz Politechniką Warszawską.

Array
Array

W trakcie tegorocznej imprezy, która odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, swoje osiągnięcia zaprezentowało dziesiątki wystawców z całego świata, rekrutujących się z instytutów naukowo badawczych, uniwersytetów, politechnik, szkół, innowacyjnych przedsiębiorstw i indywidualnych wynalazców.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, jako zeszłoroczny zdobywca nagrody głównej Grand Prix przyznaną za patent „ Sposób otrzymywania sferycznych ziaren trójtlenku itru”, zgłosił w tym roku 4 rozwiązania. Wszystkie z nich zostały wysoko ocenione przez międzynarodowe jury, które w konkursie International Warsaw Invention Show IWIS 2016 przyznało poszczególnym wynalazkom niżej wymienione nagrody:

  • Medal platynowy i dyplom za wynalazek „Radiofarmaceutyk terapeutyczny oparty na znakowanych astatem-211 nanocząstkach złota oraz sposób jego wytwarzania”. Twórcami wynalazku są: Łucja Janiszewska, Marek Pruszyński, Przemysław Koźmiński, Agnieszka Majkowska, Aleksander Bilewicz.
  • Medal złoty i dyplom za wynalazek „Biokompatybilny nośnik żelaza, sposób jego syntezy i zastosowanie medyczne”. Twórcami wynalazku są: Hanna Lewandowska, Marcin Kruszewski, Grzegorz Wójciuk.
  • Medal srebrny i dyplom za wynalazek „Sposób otrzymywania tlenkowych prekursorów paliw mieszanych typu MOX, w postaci proszków o ziarnach sferycznych. Twórcami wynalazku są: Marcin Brykała, Marcin Rogowski, Wiesława Łada, Andrzej Deptuła.
  • Medal brązowy i dyplom za wynalazek „Sposób wytwarzania stabilizowanego ditlenku cyrkonu w postaci inertnej matrycy do transmutacji aktynowców mniejszościowych”. Twórcami wynalazku są: Marcin Brykała, Rafał Walczak, Marcin Rogowski, Wiesława Łada, Danuta Wawszczak.

Ponadto wynalazek „Radiofarmaceutyk terapeutyczny oparty na znakowanych astatem-211 nanocząstkach złota oraz sposób jego wytwarzania” otrzymał nagrodę specjalną przekazaną przez Rumuńskie Forum Wynalazców, będące współorganizatorem Europejskiej Wystawy Kreatywności i Innowacji (European Exhibition Of Creativity and Innovation).

Międzynarodowa obsada tej wystawy oraz setki zgłoszonych wynalazków, przyczyniło się do jej atrakcyjności i konkurencyjności. O dużej różnorodności innowacyjnych projektów może świadczyć fakt, że wynalazki i rozwiązania były prezentowane w 20 kategoriach jurorskich, między innymi takich jak; ekologia, elektryka i energetyka, chemia, medycyna, sport, kultura i inne. Wszystkie zgłoszone wynalazki brały udział w konkursie IWIS 2016 oraz 5. Konkursie Chemicznym, organizowanym wspólnie przez Międzynarodowa Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Zdobycie pięciu nagród w tak prestiżowej wystawie jest potwierdzeniem wiodącej pozycji Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej pośród instytutów naukowo badawczych.


Podziel się z innymi


Komentarze