Egipski Urząd ds. Elektrowni Jądrowych (NPPA) otrzymał zatwierdzenie lokalizacji elektrowni jądrowej El Dabaa od egipskiego organu dozoru jądrowego (ang. Egyptian Nuclear Regulation and Radiological Authority). Zezwolenie potwierdza, że lokalizacja i jej szczególne warunki są zgodne z wymogami krajowymi i międzynarodowymi.