Serwis informacyjny

Spotkanie podsumowujące misję INSSP dla Polski

Data dodania: piątek, 6 grudnia 2019, autor: paa.gov.pl

Trwa czterodniowe spotkanie mające na celu opracowanie i sfinalizowanie Zintegrowanego Planu Działania INSSP (ang. Integrated Nuclear Security Support Plan) w zakresie ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych oraz źródeł promieniotwórczych. W spotkaniu, trwającym od 3 do 6 grudnia, uczestniczą przedstawiciele 15 polskich instytucji oraz eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Spotkanie podsumowujšce misję INSSP dla Polski, fot. PAA
Spotkanie podsumowujšce misję INSSP dla Polski, fot. PAA

Celem Zintegrowanego Planu Działania INSSP jest wskazanie działań niezbędnych do zapewnienia skutecznych krajowych ram dla ochrony fizycznej, w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Plan Działań INSSP ma również na celu ułatwienie koordynacji realizacji działań między podmiotami krajowymi, IAEA i partnerami zagranicznymi.

Jest to kompleksowy dokument obejmujący wszystkie obszary szeroko pojętej ochrony fizycznej (ang. nuclear security), zarówno ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych, jak i zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych.

W spotkaniu kończącym opracowanie Zintegrowanego Planu Działania INSSP biorą udział przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Pożarnej, jak również Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, PGE EJ1 sp. z o.o. oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.


Podziel się z innymi


Komentarze