Serwis informacyjny

PAA uruchomiła trzy nowe stacje monitoringu radiacyjnego

Data dodania: środa, 3 lipca 2019, autor: nuclear.pl

Do 22 wzrosła liczba stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych na terenie Polski. Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła nowe stacje w Bielsku-Białej, Opolu i Tarnowie.

Rozkład mocy dawki promieniowania gamma w Polsce
Rozkład mocy dawki promieniowania gamma w Polsce

Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. Stacje systemu pomiaru ciągłego PMS (ang. Permanent Monitoring System) zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki czemu system pozwala na wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych w razie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego.

Od kilku lat Państwowa Agencja Atomistyki korzysta z nowego typu stacji pomiarowych wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (TDPMS3). Nowe stacje TDPMS3 są wyposażone w bardzo czułe detektory spektrometryczne, które rejestrują widmo promieniowania gamma w zakresie energii od 35 do 3000 keV oraz dwa liczniki Geigera-Mullera (GM) – dla niskiego i wysokiego zakresu mocy dawki. Oprócz tego w skład stacji wchodzi sonda meteorologiczna, która rejestruje m.in. wysokość opadu deszczu (równoważnika wodnego), ciśnienie atmosferyczne, wilgotność i temperaturę otoczenia, a także prędkość i kierunek wiatru. Dzięki temu można weryfikować poprawność wskazań przyrządów dozymetrycznych w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Monitorowanie przez PAA sytuacji radiacyjnej polega na systematycznym prowadzeniu pomiarów mocy dawki promieniowania gamma w określonych punktach na terenie kraju oraz na wykonywaniu pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w głównych komponentach środowiska i w żywności. Pomiary wykonywane są w ramach monitoringu ogólnokrajowego i monitoringu lokalnego (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz tereny byłych zakładów wydobywczych i przeróbczych rud uranu).

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki koordynuje działania stacji i placówek pomiarowych oraz dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Wyniki monitoringu radiacyjnego kraju stanowią podstawę dokonywanej przez Prezesa PAA oceny sytuacji radiacyjnej Polski, która ogłaszana jest codziennie na stronie internetowej PAA, w komunikatach kwartalnych publikowanych w Monitorze Polskim oraz w raportach rocznych, a w razie zaistnienia sytuacji awaryjnych - stanowi podstawę oceny zagrożenia i prowadzenia działań interwencyjnych.


Podziel się z innymi


Komentarze