Serwis informacyjny

Rozwój małych projektów jądrowych w Wielkiej Brytanii wymaga wsparcia rządowego - przykład dla Polski

Data dodania: czwartek, 9 sierpnia 2018, autor: nuclear.pl

Brytyjski Departament ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (ang. UK's Department for Business, Energy and Industrial Strategy - EFWG) w styczniu br. powołał Grupę Roboczą mającą na celu określenie możliwości inwestycji w tzw. "małe projekty jądrowe".

SMR NuScale, fot. NuScale
SMR NuScale, fot. NuScale

Zadaniem grupy było niezależne doradzanie władzom odnośnie możliwości rozwoju projektów małych reaktorów jądrowych w celu zwiększenia prywatnych inwestycji w Wielkiej Brytanii, które mogłyby umożliwić ich przyszłe komercyjne wdrożenie.

W dniu 07.08.2018 EFWG opublikował swoje ustalenia i zalecenia w raporcie zatytułowanym "Ramy rynkowe dla finansowania małych elektrowni jądrowych".

- Pomimo wzrostu globalnej aktywności i zainteresowania niewielkimi elektrowniami jądrowymi, nadal występuje niedoskonałość rynku w zakresie uzyskiwania technologii i projektów do celów komercyjnych, w szczególności w zakresie zapewnienia wystarczającego finansowania dla projektów z sektora prywatnego. (…) Opracowując zalecenia dotyczące ram rynkowych, EFWG dokładnie przeanalizował ryzyko związane z małą energetyką jądrową, biorąc pod uwagę, kto jest w stanie najlepiej zarządzać takim ryzykiem, konsekwencjami ryzyka i sposobami radzenia sobie z konsekwencjami - powiedziała w przedmowie do raportu Fiona Reilly - przewodnicząca grupy.

W raporcie odnotowano, że małe projekty jądrowe obejmują projekty od mikroprojektów po reaktory o mocy 600 MWe. Koszty takich projektów wahają się od 100 milionów GBP (129 milionów USD) do 2,5 miliarda GBP. W związku z tym każdy projekt będzie miał swoją własną strukturę i ryzyko. Jednak grupa stwierdziła, że jej zalecenia dotyczą wszystkich potencjalnych małych reaktorów, które są rozważane pod kątem rozwoju do roku 2030.

Według EFWG niektóre bariery dla małych projektów nuklearnych są "stosunkowo proste do rozwiązania", takie jak wybór lokalizacji oraz wymagany brytyjskim prawem dokument GDA (Generic Design Assessment - GDA) dotyczący oceny projektu i jego wpływu na otoczenie.

- Niektóre wymagają takiego samego wsparcia, jakiego potrzebuje każda branża, aby wprowadzić innowacje - powiedziała. - Inne są bardziej fundamentalne i dotyczą braku zrozumienia oraz nieporozumień wokół energii jądrowej i potrzeby realizacji pierwszych projektów w całej linii, aby stworzyć rynek - dodała.

Grupa przedstawia szereg zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób rząd może pomóc w stworzeniu właściwych ram rynkowych dla komercjalizacji małych projektów jądrowych. Raport stwierdza, że władze powinny umożliwić małym sektorom jądrowym przejrzystą politykę i ramy rynkowe, zamiast narzucać im technologie. W raporcie wezwano również rząd do współpracy z zainteresowanymi stronami z sektora energetycznego, nuklearnego i finansowego w celu wypracowania wspólnego rozumienia ryzyka związanego z takimi projektami.

- W przypadku tych technologii, które można wprowadzić na rynek do 2030 r., Rząd powinien skoncentrować swoje zasoby na wprowadzaniu na rynek projektów pierwszego rodzaju poprzez obniżenie kosztów kapitału i podział ryzyka - sugeruje EFWG. - Można to osiągnąć poprzez pomoc w finansowaniu takich projektów za pośrednictwem nowego funduszu infrastruktury i / lub bezpośrednich gwarancji kapitałowych i / lub rządowych. Rząd mógłby również zapewnić mechanizmy wsparcia finansowego, takie jak kontrakty różnicowe, umowy o zakup energii lub potencjalnie model bazy aktywów podlegających regulacji - dodano w opracowaniu.

Grupa zaleca również, aby rząd współpracował z krajowymi regulatorami jądrowymi - Urzędem ds. Regulacji Jądrowych i Agencją Ochrony Środowiska - aby dokonać przeglądu procesów regulacyjnych w celu opracowania "zoptymalizowanego i elastycznego podejścia, a dzięki ogólnemu procesowi oceny projektu - GDA, rynek pozwoli ocenić wybrane technologie".

Rząd powinien również ustanowić zaawansowaną inicjatywę w zakresie łańcucha dostaw w przemyśle - podobnie jak w przypadku morskiej energetyki wiatrowej - w celu zwiększenia istniejącej i nowej zdolności produkcyjnej w Wielkiej Brytanii oraz "zweryfikować możliwości rynku w odniesieniu do zapotrzebowania na produkty jądrowe, w szczególności na obniżenie kosztów energii jądrowej i związanych z nią zagrożeń".

Podsumowując EFWG stwierdza, że prywatne finanse nie wystarczą, aby opracować jedyne w swoim rodzaju małe projekty jądrowe bez wsparcia ze strony rządu, pomagając w usunięciu barier rozwoju. - Postępując zgodnie z określonymi zaleceniami, rząd tworzyłby podobne środowisko do początków rozwoju komercyjnego rynku energetyki odnawialnej w Wielkiej Brytanii, tworząc rynek, dzięki któremu mały sektor jądrowy może się rozwijać, a wraz z upływem czasu przyciąga coraz więcej prywatnych środków zaangażowanych w tworzenie zrównoważonego przemysłu, a co za tym idzie obniżenie kosztów energii - czytamy w raporcie.

Rząd Wielkiej Brytanii uruchomił w 2016 r. pierwszą fazę małego reaktora modułowego (Small Modular Reactor - SMR), aby zidentyfikować najlepszy projekt SMR dla Wielkiej Brytanii. Decyzja o dalszym postępowaniu w drugiej fazie nie została jeszcze podjęta.

- Ten raport potwierdza, że małe reaktory mają realny potencjał, aby być opłacalnym dodatkiem do istniejącego programu jądrowego - powiedział Peter Haslam, szef działu polityki w Stowarzyszeniu Przemysłu Jądrowego. - Nie tylko małe reaktory mogą zapewnić konsumentom korzystny stosunek wartości do ceny, ale także mogą stworzyć lukratywny rynek eksportowy, przynosząc dużą korzyść brytyjskim firmom inżynieryjnym i szerszemu łańcuchowi dostaw - dodał.

- Raport określa, w jaki sposób małe reaktory mogą być konkurencyjne cenowo, i mamy nadzieję, że sektor finansowy to dostrzeże. Małe reaktory mogłyby w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, jednocześnie rozwiązując problem zmian klimatycznych, i mamy nadzieję, że rząd przyspieszy zalecenia tak szybko, jak to możliwe - wyjaśnił Haslam.

- Z zadowoleniem przyjmujemy poparcie tego raportu dla rozwoju małych reaktorów modułowych, aby umożliwić im udział w generowaniu energii jądrowej dostarczającej 25% światowego zaopatrzenia w energię elektryczną do 2050 r. (...) Stwierdzenia zawarte w raporcie, że potrzebne jest podejście rynkowe, które pozwoli małym reaktorom modułowym konkurować na równych warunkach z innymi niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi, a procesy regulacyjne muszą przyjmować zoptymalizowane i elastyczne podejście, wymaga reform, które są pilnie potrzebne, zgodnie z programem "Harmony" dla globalnego przemysłu jądrowego - powiedziała Agneta Rising, dyrektor generalna Światowego Stowarzyszenia Nuklearnego.

Źródło: WNN


Podziel się z innymi


Komentarze