Serwis informacyjny

Uruchomienie zakładu wytapiania plazmowego w EJ Kozłoduj

Data dodania: środa, 11 lipca 2018, autor: nuclear.pl

Uruchomienie zakładu wytapiania plazmowego w bułgarskiej elektrowni jądrowej Kozłoduj zapoczątkowało przełom w dziedzinie unieszkodliwiania odpadów nuklearnych poinformował wczoraj Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Elektrownia jądrowa Kozłoduj, fot. KNPP
Elektrownia jądrowa Kozłoduj, fot. KNPP

Technologia pozwala na przetwarzanie odpadów przy minimalnym ryzyku skażenia promieniotwórczego, stwierdził przedstawiciel EBOR, dodając, że końcowa forma odpadu jest wolna od substancji organicznych i płynów, spełni surowe wymagania dotyczące jakości i stabilności w przypadku długotrwałego przechowywania lub ostatecznego unieszkodliwiania. Ponadto zalegające odpady radioaktywne ustabilizowane w matrycy bitumicznej lub betonowej można zutylizować w zakładzie plazmowym, który sprawia, że nowa technologia potencjalnie może być "szeroko stosowana poza Kozłodujem".

Wyniki udanych prób eksploatacyjnych zakładu, które mają zdolność przerobu do 250 ton rocznie, zostały przedstawione Zgromadzeniu Uczestników zarządzanego przez EBRD funduszu celowego Kozloduy International Decommissioning Support Fund (KIDSF).

Wykorzystując technologię plazmową, zakład znacznie zmniejszy ilość odpadów promieniotwórczych o niskim i średnim poziomie radioaktywności z reaktorów Kozłoduj 1 do 4, które zostały zamknięte w latach 2002-2006, oraz reaktorów 5 i 6, które są nadal w eksploatacji.

Obiekt jest wspólnym przedsięwzięciem Iberdrola Ingeniería y Construcción (Hiszpania) i Belgoprocess (Belgia). Całkowity koszt budowy i uruchomienia zakładu wynosi około 31 milionów EUR, z czego 35% jest finansowane przez bułgarski rząd, a 65% przez KIDSF. Będzie on obsługiwany przez państwowy Urząd ds. Odpadów radioaktywnych, który odpowiada za likwidację bloków 1 do 4 EJ Kozłoduj oraz za eksploatację krajowych składowisk odpadów radioaktywnych.

Bułgarska elektrownia jądrowa posiada sześć reaktorów jądrowych typu WWER, wycofane z eksploatacji jednostki od 1 do 4 to reaktory WWER-440, jednostki 5 i 6 to reaktory WWER-1000.

KIDSF został utworzony przez EBOR w 2001 roku. Fundusze na działalności w wysokości ponad 900 milionów EUR zostały w dużej mierze wniesione przez Komisję Europejską, a także przez rządy Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Źródło: World Nuclear News


Podziel się z innymi


Komentarze