Serwis informacyjny

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska to priorytety dla zapewnienia społecznej akceptacji EJ

Data dodania: poniedziałek, 18 czerwca 2018, autor: gov.pl/energia

- Bezpieczeństwo i ochrona środowiska to priorytety dla zapewnienia społecznej akceptacji energetyki jądrowej – powiedział ambasador Francji Pierre Levy 13 czerwca 2018 r. w Warszawie, podczas seminarium o środowiskowych aspektach projektów jądrowych. Seminarium współorganizowane przez Ministerstwo Energii odbyło się w Ambasadzie Republiki Francuskiej.

Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl
Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej ME Zbigniew Kubacki poinformował w trakcie seminarium, że obecnie prowadzone są badanie lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch potencjalnych lokalizacjach dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Obie znajdują się w województwie pomorskim, w miejscowościach Żarnowiec oraz Lubiatowo-Kopalino.

Czas trwania badań środowiskowych wynika z przepisów określonych w odpowiednich ustawach (m.in. 12 miesięcy dla monitoringów środowiskowych i 24 miesiące dla monitoringów sejsmicznych, hydrologicznych i meteorologicznych). Wybór miejsca inwestycji może być dokonany po zakończeniu tych badań, które potrwają do 2019 roku. W ich wyniku przygotowane zostaną raporty, które ocenione zostaną przez Generalną Dyrekcje Ochrony Środowiska (Raport Środowiskowy) oraz Państwową Agencję Atomistyki (Raport Lokalizacyjny). Oba raporty są niezbędne do wydania decyzji lokalizacyjnej oraz oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a w ich konsekwencji Decyzji Zasadniczej dotyczącej budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

- Musimy uwzględnić doświadczenia międzynarodowe oraz najlepsze praktyki poszczególnych krajów, bo wybór sprawdzonych wzorców postepowań zwiększa powodzenie inwestycji - powiedział podczas seminarium Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) Łukasz Młynarkiewicz.

Przypomniał, że została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) na środowisko. Podczas konsultacji społecznych GDOŚ i Ministerstwo Energii (d, Gospodarki) otrzymało 300 uwag od instytucji i organizacji. Z kolei w konsultacjach transgranicznych uczestniczyło 10 państw, które zgłosiły w sumie 35 000 uwag. Cała procedura strategicznej oceny środowiskowej trwała 4 lata i zakończyła się przyjęciem PPEJ w 2014 r.


Podziel się z innymi


Komentarze