Serwis informacyjny

Kwartalnik Postępy Techniki Jądrowej zwycięzcą w konkursie NUMERUS PRIMUS INTER PARES

Data dodania: środa, 6 czerwca 2018, autor: nuclear.pl

Towarzystwo Kultury Technicznej - członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT) - rozstrzygnęło XXXI edycję Konkursu NUMERUS PRIMUS INTER PARES, którego celem jest wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej – numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego.

Jury Konkursu wysoko oceniło poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesłanych czasopism i po wnikliwej ocenie postanowiło przyznać tytuł laureata – Numerus Primus Inter Pares w grupie czasopism specjalistycznych - kwartalnikowi "Postępy Techniki Jądrowej" nr 4/2017.

Podsumowanie XXXI edycji konkursu Numerus Primus Inter Pares i wręczenie dyplomów odbyło się 26 maja 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT wspólnie z uroczystością zakończenia XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dyplom przedstawicielom redakcji w składzie: Stanisław LATEK, Elżbieta ZALEWSKA, Wojciech GŁUSZEWKI wręczyli - pani Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz prof. Czesław Waszkiewicz, przewodniczący Jury Konkursu.

Czasopismo Postępy Techniki Jądrowej jest kwartalnikiem popularno-naukowym, na którego łamach publikowane są artykuły i doniesienia z zakresu najogólniej rozumianej problematyki atomistyki. Tematyka ta obejmuje rozwój badań w dziedzinie fizyki i chemii jądrowej, metody badawcze, aparaturę jądrową, zastosowania metod i aparatury jądrowej w biologii, geologii, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. Dużo miejsca poświęca się czasopiśmie energetyce jądrowej i różnym jej aspektom, zwłaszcza ochronie radiologicznej i bezpieczeństwu jądrowemu. Publikowane są również informacje o bieżących wydarzeniach z zakresu atomistyki, w tym informacje o postępach prac prowadzonych w ramach realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.

Pismo przeznaczone jest do szerokiego kręgu odbiorców: od nauczycieli i uczniów szkół średnich, aż po pracowników naukowych. Stąd popularny charakter artykułów i informacji.

PTJ, które istnieją od 1957 roku są jedynym czasopismem w Polsce, które obejmuje całokształt problematyki atomistyki. Wydawcą periodyku jest Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Patronat nad jego wydawaniem sprawuje Polskie Towarzystwo Nukleoniczne.


Podziel się z innymi


Komentarze