Serwis informacyjny

36 lat temu powstała Państwowa Agencja Atomistyki

Data dodania: wtorek, 27 lutego 2018, autor: paa.gov.pl

Utworzenie 36 lat temu Państwowej Agencji Atomistyki było ważnym wydarzeniem w rozwoju systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Przez okres swojego istnienia Agencja przeszła drogę rozwoju od koordynatora rozwoju atomistyki w Polsce do urzędu dozoru jądrowego.

Logo PAA
Logo PAA

Historia Państwowej Agencji Atomistyki jest przykładem jak ewoluowało podejście do systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na świecie. Utworzona w związku z decyzją o rozpoczęciu budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, przez pierwszą połowę swojego istnienia PAA łączyła dwie role: promotora energii jądrowej i organu odpowiedzialnego za nadzór nad zapewnieniem jej bezpiecznego wykorzystania. Wraz z uchwaleniem pierwszego prawa atomowego w 1986 r. zwiększono nacisk na funkcję nadzoru nad bezpieczeństwem w zadaniach PAA.

Wreszcie, z początkiem XXI wieku przyjęta została obecna ustawa Prawo atomowe, która uczyniła z PAA urząd dozoru jądrowego, odpowiadający standardom międzynarodowym, a koordynację rozwoju atomistyki przejęły ministerstwa odpowiedzialne za energetykę i naukę. Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwa i środowiska stało się wyłączną misją Agencji, którą realizuje do dziś.

Państwowa Agencja Atomistyki, przy pomocy wykwalifikowanych inspektorów dozoru jądrowego i analityków ocenia i kontroluje spełnienie wymogów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz przygotowuje przepisy regulacyjne, wydaje zezwolenia i pozwolenia na prowadzenie w Polsce działalności wykorzystujących energię jądrową. Obecnie w Polsce prowadzonych jest prawie 6000 takich działalności, z których najbardziej widoczny jest jądrowy reaktor badawczy Maria w Otwocku-Świerku.

Równolegle do przeprowadzanych przez inspektorów dozoru jądrowego kontroli, terytorium Polski jest stale monitorowane pod kątem utrzymania bezpiecznego dla ludzi poziomu promieniowania, a informacja o aktualnej ocenie bezpieczeństwa radiologicznego kraju jest publikowana codziennie na stronie internetowej PAA.


Podziel się z innymi


Komentarze