Serwis informacyjny

ME: 65% Polaków uważa budowę elektrowni jądrowej za dobry sposób walki ze zmianami klimatu

Data dodania: wtorek, 12 grudnia 2017, autor: me.gov.pl

Aż 59% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej w naszym kraju. To wynik badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Energii w listopadzie 2017 r.

Proponowane przez PGE lokalizacje elektrowni jądrowej, fot. Portal nuclear.pl

Wyniki badania wskazują, że 59% respondentów opowiada się za budową elektrowni jądrowej w Polsce. Zdecydowane poparcie wyraża 25% respondentów, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do 2016 r. Przeciwko tej inwestycji jest 35% badanych, w tym zdecydowanie przeciw 16%.

Na uwagę zasługuje fakt, że 42% respondentów zgodziłoby się na zlokalizowanie elektrowni jądrowej w swojej okolicy.

Tak dla wsparcia państwa

76% badanych jest zdania, że budowa polskiej elektrowni jądrowej powinna zostać zrealizowana przy aktywnym udziale państwa. Taki sam odsetek społeczeństwa zgadza się na finansowe wsparcie państwa w celu zapewniania sprawnej realizacji inwestycji.

Wyniki badania wskazują, że 65% Polaków uważa budowę elektrowni jądrowej -która jest niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii - za dobry sposób walki ze zmianami klimatu. Dla 67% respondentów realizacja tej inwestycji oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Więcej informacji o energetyce jądrowej

Z badania wynika, że temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest ważny dla 71% społeczeństwa. Ponad 73% badanych słyszało o planach realizacji tej inwestycji w kraju. Udział osób poinformowanych o tym przedsięwzięciu jest wyższy niż w roku ubiegłym.

Jako źródło informacji o energetyce jądrowej Polacy najczęściej wskazywali Internet (39%), a następnie telewizję (22%) oraz prasę (15%). Zdecydowana większość Polaków (90%) dostrzega potrzebę kampanii informacyjnej poświęconej energetyce jądrowej.

Poparcie o trendzie wzrostowym

W porównaniu do 2016 r. odsetek zwolenników budowy elektrowni jądrowej w Polsce zmniejszył się o 2%, lecz pozostaje na wysokim niemal 60% poziomie. Badania dotyczące stosunku Polaków do budowy siłowni jądrowej prowadzone są na zlecenie resortu od 2012 r. Na przestrzeni ostatnich 6 lat zauważalny jest trend wzrostowy dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Badanie opinii zostało realizowane przez ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w listopadzie 2017 r. na reprezentatywnej próbie 2000 osób w wieku 15-75 lat.


Podziel się z innymi


Komentarze