Serwis informacyjny

Część elektryczna elektrowni jądrowej w świetle wymagań międzynarodowych

Data dodania: środa, 29 listopada 2017, autor: nuclear.pl

Na zlecenie Ministerstwa Energii, Stowarzyszenie Elektryków Polskich przygotowało w formie broszury syntetyczne zestawienie wymagań o charakterze technicznym w zakresie wykonania systemów elektrycznych w obiektach energetyki jądrowej dotyczące tzw. wyspy jądrowej (układów zasilania awaryjnego części reaktorowej, awaryjnych agregatów prądotwórczych oraz pozostałych elementów zasilania awaryjnego: rozdzielnic, okablowania i osprzętu) jak i tzw.  wyspy turbinowej (generatora głównego, układów AKPiA turbozespołu, okablowania układu sterowania turbozespołu, układu automatyki, układów zasilania potrzeb własnych, agregatów awaryjnych i generatorów).

Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl

Zestawienie bazuje na wymaganiach najczęściej stosowanych na świecie kodów, norm i przepisów
technicznych począwszy od prawa atomowego, poprzez wytyczne dozoru jądrowego, zalecenia MAEA i WENRA dotyczące podstaw bezpieczeństwa w energetyce jądrowej aż do szczegółowych standardów MAEA, ISO, EUR i EPRI.

Kolejno skupiono się na – specjalnych standardach, normach i kodeksach stosowanych w energetyce jądrowej. Opisano najistotniejsze przepisy standardów jądrowych IEC, francuskiego standardu jądrowego AFCEN RCC-E, amerykańskich standardów jądrowych IEEE oraz standardów jądrowych niemieckich, kanadyjskich i rosyjskich. Opisano także konwencjonalne (tj. nie-jądrowe) normy techniczne oraz tzw. dobre praktyki przemysłowe istotne z punktu widzenia projektowania, konstruowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej.

W broszurze zawarto także zestawienie wytycznych i rekomendacji o charakterze organizacyjnym w zakresie systemów zapewnienia i kontroli jakości, które mogą być stawiane polskim przedsiębiorstwom ubiegającym się o realizację prac na rzecz światowej energetyki jądrowej zgodnie z ich stanem bieżącym rozwoju. Zamieszczono również opis doświadczeń polskich firm na nieukończonym projekcie budowy EJ Żarnowiec w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, doświadczenia w udziale w zagranicznych projektach elektrowni jądrowych, w tym szczególnie Olkiluoto 3 w Finlandii a także dostawach urządzeń z polskich firm dla elektrowni jądrowych budowanych wg technologii rosyjskich.

Skrótowo przedstawiono również główne typy dostępnych obecnie na rynku światowym dużych reaktorów energetycznych wraz z przykładami ich zastosowań.

Broszura jest dostępna zarówno w formie papierowej jak i w pliku PDF do pobrania ze strony
internetowej SEP
).


Podziel się z innymi


Komentarze