Serwis informacyjny

Narodowe Centrum Badań Jądrowych wśród najlepszych instytutów w kraju

Data dodania: czwartek, 19 października 2017, autor: me.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), nadzorowane przez Ministra Energii, znalazło się wśród 4 najlepszych instytutów badawczych w kraju z oceną A+. Oceny dokonał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Na jej podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje odpowiednie kategorie jednostkom naukowym.

Reaktor Maria, fot. NCBJ

Do kategorii A+ mogą zostać zaliczone tylko podmioty wyróżniające się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji. KEJN ocenił 993 jednostki naukowe. Tylko 47 z nich otrzymało kategorię A+. Wśród podmiotów z najwyższą oceną znajduje się 30 wydziałów uczelni wyższych, 12 instytutów PAN oraz 4 instytuty badawcze. W tym gronie NCBJ jest jedynym instytutem badawczym spoza branży medycznej.

Na podstawie oceny dokonanej 11-12 października 2017 r. przewodniczący KEJN wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie jednostkom proponowanych kategorii naukowych.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych dysponuje jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym Maria. Zatrudnia ponad 1100 fizyków, inżynierów i pracowników pomocniczych. Jego kadra naukowa to ok. 70 profesorów i doktorów habilitowanych i ponad 150 doktorów.

NCBJ, poza energetyką jądrową, zajmuje się podstawowymi badaniami z dziedziny fizyki subatomowej oraz rozwijaniem technologii jądrowych. Centrum tworzy infrastrukturę informatyczną i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce.


Podziel się z innymi


Komentarze