Serwis informacyjny

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych - nabór wniosków na 2017 rok

Data dodania: czwartek, 16 marca 2017, autor: nuclear.pl

PGE EJ 1 w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych rozpoczęła kolejny nabór wniosków. Budżet Programu na 2017 rok został ustalony na poziomie 2 mln PLN. Program został zainaugurowany 16 listopada 2015 roku.

Proponowane przez PGE lokalizacje elektrowni jądrowej, fot. Portal nuclear.pl
Proponowane przez PGE lokalizacje elektrowni jądrowej, fot. Portal nuclear.pl

Jak podała PGE EJ1, od dnia 9 marca 2017 roku obowiązuje nowy Regulamin PWRGL, który określa zasady naboru i finansowania projektów. Nowo obowiązujący Regulamin wraz ze wzorem formularza wniosku, dostępny jest na stronie internetowej Spółki PGE EJ1 (www.pgeej1.pl) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie oraz Krokowej, gdzie też należy składać wnioski.

Projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to największe po 1989 r. przedsięwzięcie inwestycyjne w naszym kraju. Za jego realizację odpowiada specjalnie powołana w tym celu Spółka PGE EJ 1. Oprócz zarządzania przedsięwzięciem od strony biznesowej, strategicznym zadaniem firmy jest również budowanie i utrzymanie wysokiego poparcia dla energetyki jądrowej oraz bliska współpraca z gminami objętymi działaniami inwestycyjnymi. Spółka prowadzi regularne działania edukacyjno-informacyjne na tych terenach. Wspiera również wartościowe i istotne dla społeczności lokalnej inicjatywy.

- Bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców i władz gmin lokalizacyjnych w procesy decyzyjne związane z dystrybucją środków pieniężnych, rozwija otwarte i partnerskie relacje między Spółką, a przedstawicielami środowiska lokalnego - podano w komunikacie.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych to kolejny krok w kierunku umacniania dobrosąsiedzkich stosunków między inwestorem, a władzami gmin lokalizacyjnych. To również potwierdzenie kluczowej roli, jaką pełnią relacje ze społecznością lokalną w strategii Spółki. Celem Programu jest stworzenie sprawnego modelu finansowania projektów z zakresu: działań edukacyjno-informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz innych inicjatyw istotnych dla społeczności lokalnej. Program jest kontynuacją założeń zawartych w Porozumieniu o Współpracy podpisanym w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami gmin lokalizacyjnych oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

Ze wsparcia finansowego w ramach projektu mogą korzystać władze, mieszkańcy i organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych oraz – przy projektach z zakresu rynku pracy – władze powiatów puckiego i wejherowskiego. Zgłaszane inicjatywy będą oceniane przez Radę Konsultacyjną, złożoną z przedstawicieli Spółki, przedstawicieli władz samorządowych województwa pomorskiego, urzędów powiatu puckiego i wejherowskiego oraz władz i mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa. Zadaniem Rady jest opiniowanie i rekomendowanie zarządowi Spółki PGE EJ1 tych projektów, które spełniają wymogi formalne oraz założenia programu.

Przyjęcie Programu pozwala na określenie ram organizacyjnych i prawnych dla transparentnej dystrybucji środków finansowych.


Podziel się z innymi


Komentarze