Serwis informacyjny

NCBiR dofinansuje projekt nowatorskiego generatora technetu

Data dodania: środa, 30 grudnia 2015, autor: nuclear.pl

Projekt "Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej" realizowany w Ośrodku Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych znalazł się na 3 miejscu na liście rankingowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Reaktor Maria, fot. NCBJ

Lista zawiera łącznie 66 pozytywnie ocenionych wniosków złożonego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED". Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach oraz medycynie regeneracyjnej. Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Nowy generator technetu powstanie dzięki konsorcjum, w skład którego wchodzą:
- Perma-Fix Medical S.A.,
- Ośrodek Radioizotopów POLATOM, NCBJ;
- Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych;
- Zakład Medycyny Nuklearnej, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
- Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, skonstruowanie i zweryfikowanie funkcjonalności nowatorskiego generatora, zgromadzenie informacji związanych z jakościową i ilościową analizą chemicznych, radiochemicznych i radionuklidowych zanieczyszczeń, które może zawierać finalny produkt (eluat zawierający 99mTc) oraz przeprowadzenie badań dla zestawów farmaceutycznych, by spełniły one polskie i europejskie podstawowe wymagania jakościowe oraz określone metody badania produktów leczniczych. Faza badawcza jest realizowana od 1 czerwca 2015 r, natomiast faza przygotowań do wdrożenia potrwa od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 15 grudnia br. podpisało umowę, o wykonanie i finansowanie projektu z liderem projektu - Perma-Fix Medical S.A. Wartość całego projektu realizowanego przez konsorcjum wynosi 13 290 597 zł. Zgodnie z warunkami umowy po spełnieniu określonych przez umowę warunków konsorcjum otrzyma od NCBiR dofinansowanie w kwocie 10 023 748 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych), z czego kwota 9 223 749 zł zostanie przeznaczona na realizację fazy badawczej a kwota 799 999 zł zostanie przeznaczona na realizację fazy przygotowań do wdrożenia.

Technet-99m jest radionuklidem najpowszechniej stosowanym w medycynie nuklearnej do celów diagnostycznych. Jego właściwości jądrowe: energia promieniowania gamma, E? = 140 keV, mieszcząca się w optymalnym zakresie detekcji detektorów scyntylacyjnych i stosunkowo krótki okres połowicznego zaniku, T1/2 = 6,0 h; czynią go niemal idealnym znacznikiem promieniotwórczym dla techniki SPECT (single photon emission computerized tomography) - komputerowej tomografii pojedynczego fotonu.


Podziel się z innymi


Komentarze