Serwis informacyjny

Połączenie PGE z PGE Energia Jądrowa

Data dodania: środa, 31 lipca 2013, autor: nuclear.pl

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna poinformował w komunikacie, iż w dniu 31 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy dokonał rejestracji połączenia PGE ze spółką zależną PGE Energia Jądrowa. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na PGE (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje PGE.

Proponowane przez PGE lokalizacje elektrowni jądrowej, fot. Portal nuclear.pl

PGE oraz PGE Energia Jądrowa dokonały połączenia na podstawie uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz uchwały nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Energia Jądrowa S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest podmiotem dominującym (pełniącym jednocześnie funkcję Centrum Korporacyjnego) Grupy Kapitałowej PGE - największego pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej oraz najbardziej zyskownego zintegrowanego pionowo przedsiębiorstwa energetycznego w Polsce.

PGE Energia Jądrowa S.A. była spółką zależną PGE, odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. PGE posiadała 100% akcji Spółki PGE EJ dających 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Spółka przejmowana posiadała 51% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej w Polsce (pozostałe 49% udziałów w spółce posiadała PGE). Po połączeniu 100% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. będzie posiadać PGE.

Od momentu rejestracji połączenia, wszystkie kompetencje PGE Energia Jądrowa S.A. przejmuje spółka PGE, która pełni jednocześnie rolę Centrum Korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE.

Tagi


Podziel się z innymi


Komentarze